Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Отчети

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2024 г., може да видите --> ТУК

 

Първоначален бюджет 2024 година, може да видите --> ТУК

 

Годишен отчет на Бюджет 2023 годинa, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Декември 2023 г., може да видите --> ТУК

 

Годишен отчет на Бюджет 2023 годинa, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Септември 2023 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Юни 2023 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2023 г., може да видите --> ТУК

 

Годишен отчет на Бюджет 2022 годинa, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Декември 2022 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Септември 2022 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Юни 2022 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2022 г., може да видите --> ТУК

 

Първоначален бюджет 2022 година, може да видите --> ТУК

 

Годишен отчет на Бюджет 2021 година, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Декември 2021 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Септември 2021 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Юни 2021 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2021 г., може да видите --> ТУК

 

Първоначален бюджет 2021 година, може да видите --> ТУК

 

Годишен отчет на бюджет 2020 година, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Декември 2020 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Септември 2020 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Юни 2020 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2020 г., може да видите --> ТУК

 

Начален план по тримесечия 2020 г., може да видите --> ТУК

 

Първоначален бюджет 2020 г., може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Декември 2019, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Септември 2019, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Юни 2019, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2019, може да видите --> ТУК

 

Бюджет 2019г. --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Декември 2018, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Септември 2018, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Юни 2018, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2018, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Декември 2017, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Септември 2017, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Юни 2017, може да видите --> ТУК

 

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2017, може да видите --> ТУК

 

Отчет за касовото изпълнение бюджета за месец Декември 2016 год., може да видите --> ТУК

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Септември 2016 година, може да видите --> ТУК

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Юни 2016 година, може да видите --> ТУК

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2016г., може да видите --> ТУК

 

Бюджет 2016 год., може да видите --> ТУК

 

Отчет за бюджета за месец Декември 2015 год., може да видите --> ТУК

 

Отчет за бюджета за месец Септември 2015 год., може да видите --> ТУК