Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

За родителите

НУ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ” – гр.САМОКОВ, ул. „Иван Вазов” № 80

 

Уважаеми родители, на Вашето внимание предлагаме важна информация на процедурата за записване на първокласници в НУ‘‘Станислав Доспевски‘‘-гр.Самоков:

 

1.Срок за подаване на дoкументи:

08.02.2016г.-15.02.2016г.

2.Критерии за записване на ученици:

-местоживеене-близост до училището;

-деца от семейство на обучаващи се в училището братя и сестри;

-деца със специални образователни потребности;

-деца, завършили подготвителна група в училището;

-деца близнаци и сираци;

-деца на инвалиди,живеещи в близост до училището;

 

Желанието на родителите, децата им да се обучават в НУ‘‘Станислав Доспевски‘‘-гр.Самоков, ще бъде уважено.

 

От ръководството