Facebook

НУ Станислав Доспевски

Начално училище в град Самоков

               В начално училище  "Станислав Доспевски" се обучават ученици от I до IV клас. Училището разполага с 13 класни стаи, оборудвани с мултимедия и интерактивни дисплеи,  полудневна подготвителна група за деца на 5 и 6 години, компютърен кабинет, логопедичен кабинет, просторен физкултурен салон, кабинет по английски език, зала за училищни тържества, стая за занимания по интереси, библиотека, столова. 

         Педагогическите специалисти са високо квалифицирани, като голяма част от тях са с дълъг педагогически стаж и опит в обучението и възпитанието на ученици. Училището разполага с логопед и отлично подготвен педагогически съветник.

 

 

 

Актуални новини
Полезни връзки
МОН - НУ Станислав Доспевски - Самоков
-
РИО-САМОКОВ - НУ Станислав Доспевски - Самоков
-
ОБЩИНА САМОКОВ - НУ Станислав Доспевски - Самоков
-
УЧА СЕ - НУ Станислав Доспевски - Самоков