Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Колектив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАМЕЛИЯ АСЕНОВА - ДИРЕКТОР

 

 

 

 

Ралица Костадинова  -  заместник - директор учебна дейност

 

 

 Румяна Славкова

Румяна Славкова - учител ППГ /предучилищна подготвителна група/

 

 

Йорданка Кирова

Йорданка Кирова - класен ръководител I "а" клас

 

 

 Валентина Никова

Валентина Никова - учител ЦДО I "а" клас

 

 

 Галина Николова

Галина Николова - класен ръководител I "б" клас

 

 

 Станислава Петкова 1

Станислава Петкова - учител ЦДО I "б" клас

 

 

 Даниела Йорданова

Даниела Йорданова - класен ръководител I "в" клас

 

 

 

 

Весела Омерска - учител ЦДО I "в" клас

 

 

 Елка Струмина

Елка Струмина - класен ръководител II "а" клас

 

 

 

Детелина Димитрова - учител ЦДО  II "а" клас

 

 

 Галина Будинова

Галина Будинова - класен ръководител II "б" клас

 

 

Светла Зографска - учител ЦДО II "б" клас

 

 

 

Илиана Атанасова

Илиана Атанасова - класен ръководител II "в" клас

 

 

 Емилия Темелкова 2

Емилия Темелкова - учител ЦДО  II "в" клас

 

 

 

Светла Иванова - класен ръководител III "а" клас

 

 

 

Татяна Велчева - Чипова - учител ЦДО III "а" клас

 

 

Нели Каназирова - класен ръководител III "б" клас

 

 

Райка Мирчева - учител ЦДО III "б" клас

 

 

Петя Митева - класен ръководител III "в" клас

 

 

 

Ивета Никова - учител ЦДО III "в" клас

 

 

Миглена Георгиева - класен ръководител III "г" клас

 

 

Евелина Николова - учител ЦДО III "г" клас

 

 

 

Снежана Зографска - класен ръководител IV "а" клас

 

 

 Десислава Николова

Десислава Николова - учител ЦДО IV "а" клас

 

 

 Юлия Конакчийска

Юлия Конакчийска - класен ръководител IV "б" клас

 

 

 Албена Керефейна

Албена Керефейна - учител ЦДО IV "б" клас

 

 

 

Нели Стоянова - класен ръководител IV "в" клас

 

 

 

Любослава Пириева

Любослава Пириева - учител ЦДО IV "в" клас

 

 

 Гергана Шейнова

Гергана Шейнова - старши учител по английски език

 

 

 Детелина Биволева

Детелина Биволева - старши учител по английски език

 Димчо Маринов

Димчо Маринов - учител по физкултура и спорт

 

 

 Катя Янакиева

 Катя Янакиева - педагогически съветник

 

 Галина Иванова

Галина Иванова - логопед

 

 Йорданка Стайкова

Йорданка Стайкова - счетоводител