Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Колектив

 

 

 

 

 

 

 

   

КАМЕЛИЯ АСЕНОВА - ДИРЕКТОР

 

 

 

Ралица Костадинова  -  заместник - директор учебна дейност

 

Сузана Рачи - ВРИД заместник - директор учебна дейност

 

 Румяна Славкова

Румяна Славкова - учител ППГ /предучилищна подготвителна група/

 

 

 Любослава Пириева

 Любослава Пириева - класен ръководител I "а" клас

 

 

 

Цветелина Кичева - учител ГЦОУД I "а" клас

 

 

Нели Стоянова - класен ръководител I"б" клас

 

 

 

Еманоела Йорданова - Стоилова - учител ГЦОУД  I "б" клас

 

Юлия Конакчийска

Юлия Конакчийска - класен ръководител I "в" клас

 

 

 Албена Керефейна

Албена Манолова - учител ГЦОУД  I "в" клас

 

 

Йорданка Кирова

Йорданка Кирова /главен учител/ - класен ръководител II "а" клас

 

 

 Валентина Никова

Валентина Никова - учител ГЦОУД II "а" клас

 

 

 Галина Николова

Галина Николова - класен ръководител II "б" клас

 

 

 Станислава Петкова 1

Станислава Петкова - учител ГЦОУД II "б" клас 

 

 

 Даниела Йорданова

Даниела Йорданова - класен ръководител II "в" клас

 

 

 

 

Весела Омерска -  учител ГЦОУД II "в" клас

 

 

 

Светла Зографска - класен ръководител III "а" клас

 

 

Габриела Станкова -  учител ГЦОУД III "а" клас

 

 

 Галина Будинова

Галина Будинова - класен ръководител III "б" клас

 

 

 

Ивелина Субева -  учител ГЦОУД III "б" клас

 

 

Илиана Атанасова

Илиана Атанасова - класен ръководител III "в" клас

 

 

 Емилия Темелкова 2

Емилия Темелкова -  учител ГЦОУД III "в" клас

 

 

 

Светла Иванова - класен ръководител IV "а" клас

 

 

 Христина Бърдарска - учител ГЦОУД IV "а" клас

 

 

Нели Каназирова - класен ръководител IV "б" клас

 

 

Райка Мирчева - учител ГЦОУД IV "б" клас

 

 

Петя Митева - класен ръководител IV "в" клас

 

 

Весела Стоименова - учител ГЦОУД IV "в" клас

 

 

 

Евелина Николова - класен ръководител IV "г" клас

 

 

 

Венеция Богоева - учител ГЦОУД IV "г" клас

 

 

 Гергана Шейнова

Гергана Шейнова - старши учител по английски език

 

 

 Детелина Биволева

Детелина Биволева - старши учител по английски език

 Димчо Маринов

Димчо Маринов - учител по физическо възпитание и спорт

 

 

 Катя Янакиева

 Катя Янакиева - педагогически съветник

 

 Галина Иванова

Галина Иванова - логопед

 

 Йорданка Стайкова

Йорданка Стайкова - счетоводител