Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

За училището

        Патронен празник на училището - 3 Декември,рожденната дата на бележития зограф и живописец Зафир Зограф (кръщелното име на Станислав Доспевски), който е син на Димитър Зограф и племенник на Захарий Зограф.

 

        Роден в гр. Самоков, той е виден представител на самоковската художествена школа и един от основоположниците на българската светска реалистична живопис. Изключителен ерудит не само за времето си, но и за съвременните ни представи за интелектуалец.