Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

История

Кратък исторически преглед на НУ "Станислав Доспевски", гр. Самоков

 

       В просветно отношение градът Самоков е заемал едно доста завидно място. Нуждата от учене тук е била по всяко време добре осъзнавана. Самоковци са се стремили винаги да задоволяват тази нужда като са създавали за своите деца отлични условия за учене. Построени били няколко хубави училища, които обаче не били достатъчни да приютят всички ученици от една страна, и от друга страна училищата, които съществували на територията на град Самоков били доста отдалечени от квартала край р. Искър и хората, които живеели оттатък реката, в днешния квартал Самоково. Затова у самоковци се появила идеята да бъде построено още едно основно училище, което да обслужва този квартал.


       На 30 юни 1930 година училищното настоятелство разгледало въпроса за избиране на подходящо място за тази цел и решило това да бъде местността, наречена от населението на квартала "Зелена върба". Името на мястото произхожда от факта, че там преди години са растели големи, зелени върби, а наоколо цялата местност била обрасла с храсталаци.


       През 1936 година училищното настоятелство взело решение да се почне строежа на училището, което да задоволява нуждите на хората, живеещи около квартал Искър и оттатък реката.


       Планът е изготвен от Софийския архитект Йордан Йорданов, а работата по строежа се разделя на 4 етапа и се осъществява под ръководството на Коста Спасунин, син на известния самоковски предприемач Христо Спасунин.


       Първо е построено западното крило на училището. Първата копка е направена на 13 декември 1937 година и работата по него продължава до 15 август 1938 година. От 28 януари в това крило започват да се провеждат редовни учебни занимания. Има четири отделения и една детска градина, преместени от училище "Отец Пайсий". Това крило носи името "Маню Филипов", заможен за времето си чорбаджия от с. Шипочан, който дарява 1/3 от имотите си за нуждите на образованието и в знак на признателност самоковци решават новопостроеното училище в местността "Зелена върба" да носи неговото име.
Вторият етап обхваща времето от 20 февруари 1939 година до 15 август същата година.


       Третият етап започва на 11 август 1939 година и завършва на 25 юни 1940 година.


       И четвъртия последен етап от построяването на училището, обхваща месеците август-ноември 1940 година. Това е периодът, през който се построява гимнастическия салон и се прави оградата на училището.


       Така с много труд през 1940 година училище "Маню Филипов" вече представлява една масивна двуетажна сграда с директор Стоил Георгиев, който е й първия главен учител в новопостроеното училище. Училището съществува под това име до 1948 година, когато на 21 септември учителския съвет заедно с директора Никола Петров Занев решават да сменят патрона на училището и избират това да бъде всеизвестният, на Самоковската и на българската общност като цяло, патриот Борис Хаджисотиров. Той е и първият съветник на учителите по онова време, и чрез тях дава тон на учебното дело в града и околията.


       На 16 май 1970 година в училището избухва пожар, вследствие, на който са нанесени повреди на втория етаж, а покрива е опожарен.


       По-късно през лятото на същата година се взема решение да се издигне още един етаж. И през учебната 1971/1972 година училището е с три етажа (нова надстройка на трети етаж и странично северно разширение).


       Промените, които се правят в училището са безбройно много, обновява се не само вътрешната, но и външната фасада на сградата, но и оградата и цялата училищна площ се поддържа и подновява непрекъснато, за да ни бъде приятно и уютно на всички - ученици, учители, родители и гости.


       Името също е променено, това става през учебната 1990/1991 година, когато на порения учителски съвет начело с директора Коста Семерджиев е взето решение училището да носи името Станислав Доспевски - Патронът, който честваме и днес!