Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Зелена класна стая

   Учениците от НУ "Станислав Доспевски" проведоха своите първи уроци на открито в новата беседка в двора на училището. В часовете по самоподготовка и занимания по интереси учениците от III "а", III "в", IV "б" и IV "в" клас учиха и твориха в изнесената класна стая. Чрез уроците на открито се създава екологично съзнание и отговорно поведение у децата и подрастващите, като се повишават техните знания и разбиране за взаимовръзките в околната среда. Учениците от III "в" клас с усмивки се сбогуваха с любимият сезон "лято", като в часовете по занимания по интереси оцветиха гипсови фигури с морски елементи. Учебният час премина под ръководството на г-жа Пириева с много емоции, вдъхновение и интерес от страна на учениците. Всеки ученик декорира сам гипсова фигура с много любов към изкуството.

Зелена класна стая - Изображение 1Зелена класна стая - Изображение 2Зелена класна стая - Изображение 3Зелена класна стая - Изображение 4Зелена класна стая - Изображение 5Зелена класна стая - Изображение 6Зелена класна стая - Изображение 7Зелена класна стая - Изображение 8Зелена класна стая - Изображение 9Зелена класна стая - Изображение 10