Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Здрав дух в здраво тяло

      Всяка сутрин под мотото: „Здрав дух в здраво тяло“, от началото на учебната 2022/2023 година в НУ „Станислав Доспевски“ стартира прекрасна инициатива за провеждане на утринна гимнастика. Целта на мероприятието е повишаването на физическата активност и закаляване здравето на учениците. За доброто настроение допринесе и включването на г-н Мариян Минчев – музикален педагог и ръководител на група за занимания по интереси в училището. Под неговия съпровод на акордеон с ритмични мелодии и хора се създаде еуфория, слънчево настроение и много усмивки по лицата на децата, учениците, учителите и родителите. Съчетанието от движения и музика създава усещането за хармония, празнично настроение и повдигане духа на всички присъстващи.

Здрав дух в здраво тяло - Изображение 1Здрав дух в здраво тяло - Изображение 2Здрав дух в здраво тяло - Изображение 3