Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Заповед РД - 01-45/18.01.2023 год. на Министерството на здравеопазването и РЗИ София област за обявяване на грипна ваканция за периода от 23.01.2023 год. до 27.01.2023 год.

Заповед РД - 01-45/18.01.2023 год. на Министерството на здравеопазването и РЗИ София област за обявяване на грипна ваканция за периода от 23.01.2023 год. до 27.01.2023 год.

Прикачени документи

20230121_144441.pdf
20230121_144404.pdf