Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Заедно учим, творим и се забавляваме

   С прекрасна стая за занимания по интереси се сдобиха учениците от НУ „Станислав Доспевски“, след като училището реализира проект „Заедно учим, творим и се забавляваме“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап – 2021 г.“.

   Учениците от I до IV клас вече провеждат часовете за занимания по интереси в специално оборудваното помещение, в което са осигурени различни материали и пособия, разнообразна художествена и учебна литература, като книги с приказки, стихове, разкази и романи, образователни и занимателни игри, стимулиращи развитието на учениците. Стаята е обзаведена с коренно различна от традиционната класна стая мебелировка, която създава прекрасни условия за игри, забавления и творческа дейност в областта на науката и изкуството. Приятната обстановка допринася за приятното целодневно пребиваване на учениците в училище.

   В стаята се разучават още български хора, народни обичаи и други, за да могат децата да развиват своите умения, изяви и интереси.

   Осъществяването на занимания по интереси в съвременна образователа среда, както и създаването на възможности за по-близки взаимоотношения между учениците, са предпоставка за подобряване на социалните умения и повишаване успеваемостта на учениците.

   Включването на децата в дейности от различни области – наука, изкуство, спорт, образователни и занимателни игри, способства за усъвършенстване на уменията за работа в екип, развива вниманието и паметта, логическото мислене и се стимулират творческите изяви.

Заедно учим, творим и се забавляваме - Изображение 1Заедно учим, творим и се забавляваме - Изображение 2Заедно учим, творим и се забавляваме - Изображение 3Заедно учим, творим и се забавляваме - Изображение 4Заедно учим, творим и се забавляваме - Изображение 5Заедно учим, творим и се забавляваме - Изображение 6Заедно учим, творим и се забавляваме - Изображение 7Заедно учим, творим и се забавляваме - Изображение 8Заедно учим, творим и се забавляваме - Изображение 9Заедно учим, творим и се забавляваме - Изображение 10