Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

"Заедно можем да покорим върхове" - отбелязваме международния ден на толерантността

     Днес, 16 ноември, във всички класове на НУ "Станиислв Доспевски" децата  дискутираха и твориха на тема: "Заедно можем да покорим върхове" . Четоха приказки на различни народи, рисуваха, помагаха си в екипни проекти на тема "Градината на доброто". Има ли единство, доброта и взаимопомощ, ще има напредък и успех!

"Заедно можем да покорим върхове" - отбелязваме международния ден на толерантността - Изображение 1"Заедно можем да покорим върхове" - отбелязваме международния ден на толерантността - Изображение 2"Заедно можем да покорим върхове" - отбелязваме международния ден на толерантността - Изображение 3"Заедно можем да покорим върхове" - отбелязваме международния ден на толерантността - Изображение 4"Заедно можем да покорим върхове" - отбелязваме международния ден на толерантността - Изображение 5"Заедно можем да покорим върхове" - отбелязваме международния ден на толерантността - Изображение 6"Заедно можем да покорим върхове" - отбелязваме международния ден на толерантността - Изображение 7"Заедно можем да покорим върхове" - отбелязваме международния ден на толерантността - Изображение 8"Заедно можем да покорим върхове" - отбелязваме международния ден на толерантността - Изображение 9"Заедно можем да покорим върхове" - отбелязваме международния ден на толерантността - Изображение 10