Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

За честта на българското знаме

        Днес, учениците от 4 "В" клас взеха участие в родолюбивата инициатива под надслов „За честта на българското знаме", обявена от Местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Самоков, по повод две от най-светлите дати за всеки българин - 19-ти февруари и 3-ти март. Те нарисуваха българското знаме и написаха върху цветовете му думи на Апостола и на други наши национални герои и народни будители.

За честта на българското знаме - Изображение 1