Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Викторина - състезание по БДП с учениците от третите и четвъртите класове.

На 29.04.2024г.ВИКБДП организира и проведе викторина - състезание с учениците от третите и четвъртите класове. Сформирани бяха отбори с представители от всички класове. Те се състезаваха в интересни и полезни игри, пъзели, кръстословици, с които припомниха и обобщиха придобитите знания по БДП за пътни знаци и кръстовища. Накрая отговаряха на въпроси, свързани с безопасността на движението по пътищата.
Всички участници бяха наградени.
 Викторина - състезание по БДП с учениците от третите и четвъртите класове. - Изображение 1 Викторина - състезание по БДП с учениците от третите и четвъртите класове. - Изображение 2 Викторина - състезание по БДП с учениците от третите и четвъртите класове. - Изображение 3 Викторина - състезание по БДП с учениците от третите и четвъртите класове. - Изображение 4 Викторина - състезание по БДП с учениците от третите и четвъртите класове. - Изображение 5 Викторина - състезание по БДП с учениците от третите и четвъртите класове. - Изображение 6 Викторина - състезание по БДП с учениците от третите и четвъртите класове. - Изображение 7 Викторина - състезание по БДП с учениците от третите и четвъртите класове. - Изображение 8 Викторина - състезание по БДП с учениците от третите и четвъртите класове. - Изображение 9 Викторина - състезание по БДП с учениците от третите и четвъртите класове. - Изображение 10