Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Викторина на тема "Спазвам правилата за движение по пътищата" с учениците от 3 и 4 клас.

На 23.02.2023г комисията по Безопасност на движението по пътищата в състав Светла Иванова , Гергана Шейнова и Катя Янакиева проведе викторина на тема "Спазвам правилата за движение по пътищата" с учениците от 3 и 4 клас. Всеки класен ръководител излъчи отбор от 5 души. Класовете се състезаваха помежду си. Всички участници показаха добра подготовка и демонстрираха знания по БДП. Госпожа Янакиева награди отборите и им пожела безопасно движение по пътищата.

Викторина на тема "Спазвам правилата за движение по пътищата" с учениците от 3 и 4 клас. - Изображение 1Викторина на тема "Спазвам правилата за движение по пътищата" с учениците от 3 и 4 клас. - Изображение 2Викторина на тема "Спазвам правилата за движение по пътищата" с учениците от 3 и 4 клас. - Изображение 3Викторина на тема "Спазвам правилата за движение по пътищата" с учениците от 3 и 4 клас. - Изображение 4Викторина на тема "Спазвам правилата за движение по пътищата" с учениците от 3 и 4 клас. - Изображение 5Викторина на тема "Спазвам правилата за движение по пътищата" с учениците от 3 и 4 клас. - Изображение 6Викторина на тема "Спазвам правилата за движение по пътищата" с учениците от 3 и 4 клас. - Изображение 7