Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Весел светофар

      Весел светофар - съвместна игрово - практическа дейност между учениците от 1“В“ клас и децата от ППГ при НУ “Станислав Доспевски“ по проект Национална програма "Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина”, с ръководители Илиана Атанасова - класен ръководител на 1“В“ клас и Румяна Славкова - учител ППГ. 

Весел светофар - Изображение 1Весел светофар - Изображение 2Весел светофар - Изображение 3Весел светофар - Изображение 4Весел светофар - Изображение 5Весел светофар - Изображение 6Весел светофар - Изображение 7