Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Урок в музея на тема "Селището в миналото и днес"

     В чест на Деня на будителите, учениците от II "в" и II "г" клас посетиха Историческия музей. Урокът на тема "Селището в миналото и днес"  представи по различен начин културната история на Самоков - град на будители и книжовници, град с традиции и новаторски дух. Учениците представиха своите проекти за родния  град, рецитираха стихове и обогатиха знанията си за самоковските будители!

Урок в музея на тема "Селището в миналото и днес" - Изображение 1Урок в музея на тема "Селището в миналото и днес" - Изображение 2Урок в музея на тема "Селището в миналото и днес" - Изображение 3Урок в музея на тема "Селището в миналото и днес" - Изображение 4