Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Ученето - все по-забавно и интересно!

           Изминалата 2020 година подложи целия сват на изпитания. Всички ние разбрахме истинското значение на думата СВОБОДА. Обучението стана дистанционно, класната стая - виртуална, а уроците - дигитални. Но обучението от разстояние не бе предизвикателство за учителите и учениците от НУ "Станислав Доспeвски", защото интерактивните уроци не са нещо ново и непознато за малките ни ученици.

        От няколко години всички класни стаи в училището са оборудвани с модерни компютри и мултимедия, за да бъде интересно, достъпно и завладяващо обучението чрез цялата гама от електронни ресурси, които предоставя системата на съвременното образование.

          Отскоро учителите и учениците в НУ "Станислав Доспвески" се радват на 6 интерактивни дисплеи ( 1 по Проект "Образование за утрешния ден"  и 5 по  Проект "Създаване на център за дигитално и интерактивно обучение в присъствена и дистанционна форма"). 

          Да погледнем към света с широко отворени очи и отворим ума и сърцето си за новите презивикателства на нашия век! 

Ученето - все по-забавно и интересно! - Изображение 1Ученето - все по-забавно и интересно! - Изображение 2Ученето - все по-забавно и интересно! - Изображение 3Ученето - все по-забавно и интересно! - Изображение 4Ученето - все по-забавно и интересно! - Изображение 5Ученето - все по-забавно и интересно! - Изображение 6