Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Кампания за разделно събиране на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки

На 11.11.2022год . учениците от НУ" Ст.Доспевски" се включиха в кампанията за разделно събиране на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки. Организаторите БУЛЕКОПАК и Община Самоков целят насърчаване на отговорно отношение на учениците към отпадъците и популязиране ползите от разделното им събиране. Голяма активност проявиха учениците от 1"а"и "б" клас, 2 "а" ,"б "и "в"клас , 3"г " клас и 4 "а" и "в " клас. Участниците ще бъдат включени в томбола,а късметлиите ги очакват награди. Успех!!

Кампания за разделно събиране на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки - Изображение 1