Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Трети март - ден на свободата

          Учениците от III б клас с класен ръководител Нели Каназирова и учител  ГЦОУД Райка Мирчева подготвиха рецитал послучай 3 март - Националния празник на България. С много патос рецитираха стихове за Освобождението и пяха патриотични песни. Показаха своята любов героите дали живота си за свободата на България! 

Трети март - ден на свободата - Изображение 1Трети март - ден на свободата - Изображение 2