Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Пролетно почистване в нашето училище

Днес 07.04.2017г. в НУ "Станислав Доспевски" по повод кампанията за традиционното пролетно почистване в Самоков се проведоха следните мероприятия:
1. Кампания за разделно събиране на отпадъци на Екопакт. Предаване на хартия и пластмаса.
2. Пролетно почистване на училищния двор .
3. Изработване на предмети от учениците с техни материали, подлежащи на рециклиране и организиране на изложба.
4. Организиране и провеждане на конкурс за най-оригинален костюм, подлежащ на рециклиране.
5. Организиране на спортни и ролеви игри под наслов "Аз опазвам природата чиста".
Всички мероприятия преминаха под голям интерес от страна на учениците.
Най-добре представилите се бяха наградени с футболни и баскетболни топки от директора на училището.

Пролетно почистване в нашето училище - Изображение 1Пролетно почистване в нашето училище - Изображение 2Пролетно почистване в нашето училище - Изображение 3Пролетно почистване в нашето училище - Изображение 4Пролетно почистване в нашето училище - Изображение 5