Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Свободно работно място за учител ГЦОУД

НУ "Станислав Доспевски"- град Самоков обявява 1 свободно работно място за длъжността учител ГЦДОУД - начален етап.

       Образование: висше – бакалавър

       Специалност и квалификация: начален учител

       Изискван трудов стаж: - 

       Работно време: пълен работен ден

       Необходими документи:

  • Заявление за заемане на длъжността (по образец - изтегли тук)
  • Професионална автобиография
  • Копие от документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
  • Свидетелство за съдимост (ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение) /копие/
  • Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

        Вид на трудовия договор: за определен срок

        Документи за кандидатстване ще се приемат от до 19.08.2023г. (до 12:00 часа) в сграда на НУ„Станислав Доспевски" на адрес:

            гр. Самоков,

            ул. „Иван Вазов" № 80,

            телефон: 0722 6 63 92

            Събеседването с кандидатите ще се проведе на 19.09.2023г. от 13:00 часа. 

  Забележка! Свидетелство за съдимост (ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение) /копие/ и карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение) /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

 

 

Свободно работно място за учител ГЦОУД - Изображение 1