Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

СЪОБЩЕНИЕ

     Днес - 23.06.2023г., в двора на НУ„Станислав Доспевски“ - гр. Самоков, се извърши обработка срещу бълхи и кърлежи на всички тревни площи, както и на настилките за игра.

      Забранява се влизането в двора на училището с цел опазване живота и здравето на хората!

                                                                                                               От  Ръководството

 СЪОБЩЕНИЕ - Изображение 1