Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

„Различни, но единни“ – отбелязваме денят на толерантността

Ние искаме, от утре да бъдем различни:

да бъдем честни, единни, тактични,

да бъдем почтени, милосърдни, търпеливи;

да сме любящи, уверени, справедливи.

 

      Учениците от II-те класове поставиха на ревера на учители и съученици изработени от тях значки с усмихнато човече – символ на добронамереност, приемане на различието и откритост в отношенията. Децата изразиха и заявиха своята съпричастност към различните по раса, религия и социално положение хора.

 

„Различни, но единни“ – отбелязваме денят на толерантността - Изображение 1„Различни, но единни“ – отбелязваме денят на толерантността - Изображение 2„Различни, но единни“ – отбелязваме денят на толерантността - Изображение 3„Различни, но единни“ – отбелязваме денят на толерантността - Изображение 4„Различни, но единни“ – отбелязваме денят на толерантността - Изображение 5