Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Щафетни игри по проекта "Твоят час"

     На 29.11.2017г. във физкултурния салон на НУ „Станислав Доспевски" се проведоха щафетни игри с учениците от първи и втори клас. Децата бяха разпределени в три отбора, които се надпревараха в няколко щафетни игри,с топки, хилки за федербал, конуси, въжета и др. Участниците в спортните игри бяха бурно и емоционално подкрепяни от своите съученици в публиката.
       Състезанието се състоя във връзка с изпълнението на проект „Твоят час”, по който работи училищен клуб с ръководител учителят по физическо възпитание и спорт Димчо Маринов.

Щафетни игри по проекта "Твоят час" - Изображение 1Щафетни игри по проекта "Твоят час" - Изображение 2