Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Традиции и обичаи в моя роден край

       Днес, 26.04.2018г. учениците от групата по интереси "Традиции и обичаи в моя роден край" с ръководител Виолетка Никова проведе публична изява по проект "Твоят час". "Аз зная българските традиции и обичаи. Аз обичам България" - беше мотото на участниците. Много емоционално учениците отговаряха на въпроси, като избираха верния отговор от три възможни. Деца и публика показаха, че познават родните обичаи, които учат на мъдрост, любов и вяра.

Традиции и обичаи в моя роден край - Изображение 1Традиции и обичаи в моя роден край - Изображение 2Традиции и обичаи в моя роден край - Изображение 3Традиции и обичаи в моя роден край - Изображение 4Традиции и обичаи в моя роден край - Изображение 5