Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Празнуваме най-българския празник

Слава на братята! Слава и чест!

Тяхното дело прославяме днес.

Слава на братята Кирил и Методий!

Слава и чест! Слава и чест!

И пламна слънце над земята родна.

В душите грейна нова светлина.

От край до край в родината свободна

ти, родна реч омайна прозвънтя.

Празнуваме най-българския празник - Изображение 1Празнуваме най-българския празник - Изображение 2Празнуваме най-българския празник - Изображение 3Празнуваме най-българския празник - Изображение 4Празнуваме най-българския празник - Изображение 5