Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Посещение на общинска библиотека

    Учениците от IV “г” клас се включиха в XIX Национален маратон на четенето -2024 с посещение на общинска библиотека „Паисий Хилендарски“.  

    Разговорът за книгите започна с въпроса на г-жа Николова: "Защо трябва да четем и какъв извод можем да си извадим след всяка прочетена приказка?". Четвъртокласниците споделиха, че четенето помага да преживеят чудните приключения на героите, разширява хоризонтите им, помага им да научат любопитни факти за света, обогатява речника им, дава им знания по различни учебни предмети.

    Любезната домакинка, както и двете преподавателки на класа, запознаха децата със заглавия на нови и стари книги в различни жанрове, предимно басни, и им помогнаха да разберат как да търсят и откриват в библиотечния фонд това, което ги интересува.

    Всеки читател имаше възможност да прочете любимата си басня, както и да си избере книга, която да отнесе за прочит у дома.

Посещение на общинска библиотека  - Изображение 1Посещение на общинска библиотека  - Изображение 2Посещение на общинска библиотека  - Изображение 3Посещение на общинска библиотека  - Изображение 4Посещение на общинска библиотека  - Изображение 5Посещение на общинска библиотека  - Изображение 6Посещение на общинска библиотека  - Изображение 7Посещение на общинска библиотека  - Изображение 8Посещение на общинска библиотека  - Изображение 9