Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Покана за Обществен съвет

П О К А Н А

У В А Ж А Е М И     Р О Д И Т Е Л И ,

          На 21.12.2016 година от 17:30 часа, в НУ „Станислав Доспевски”- гр.Самоков, ще се проведат родителски срещи, на които ще бъде обсъден изборът на членове за Обществен съвет.

         За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик в училището, или професионално доказани личности от различни области на обществения живот, както и изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от училището.

           На събранието на родителите може да участва с право на глас само един родител на ученик.

           Подробна информация за функциите и правомощията на Обществения съвет може да откриете на сайта на училището:http://nu-stdospevski.eu

 

С уважение, Камелия Асенова

Директор на НУ „Станислав Доспевски” - град Самоков

Покана за Обществен съвет - Изображение 1