Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Обява за работа

НУ"Станислав Доспевски", град Самоков, обявява свободно работно място за длъжността заместник-директор УД.

Образование: висше – бакалавър

Специалност и квалификация: начален учител 

Изискван трудов стаж: 2 години

Други изисквания: отлични компютърни умения 

Работно време: пълен работен ден

Необходими документи:

  • Заявление за заемане на длъжността (по образец ТУК)
  • Професионална автобиография
  • Копие от документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
  • Свидетелство за съдимост (ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение) /копие/
  • Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

            Вид на трудовия договор: за определен срок

            Документи за кандидатстване ще се приемат от 07.09.2023г. до 11.09.2023г. в сграда на НУ„Станислав Доспевски" на адрес:

            гр. Самоков,

            ул. „Иван Вазов" № 80,

            телефон: 0722 6 63 92

Събеседването ще се проведе на 12.09.2023г. от 10:00 до 10:30 часа

            Забележка! Свидетелство за съдимост (ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение) /копие/ и карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение) /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Обява за работа - Изображение 1