Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

ОБЯВА ЗА РАБОТА

       НУ"Станислав Доспевски"- град Самоков обявява 4 свободни работни места за длъжността учител ГЦДОУД - начален етап.

       Образование: висше – бакалавър

       Специалност и квалификация: начален учител

       Изискван трудов стаж: -

       Работно време: пълен работен ден

       Необходими документи:

  • Заявление за заемане на длъжността (по образец - изтегли тук)
  • Професионална автобиография
  • Копие от документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
  • Свидетелство за съдимост (ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение) /копие/
  • Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

        Вид на трудовия договор: за определен срок

        Документи за кандидатстване ще се приемат от 25.08.2023г. до 31.08.2023г. в сграда на НУ„Станислав Доспевски" на адрес:

            гр. Самоков,

            ул. „Иван Вазов" № 80,

            телефон: 0722 6 63 92

            Събеседването с кандидатите ще се проведе на 05.09.2023г. от 13:00 часа. 

            Забележка! Свидетелство за съдимост (ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение) /копие/ и карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение) /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

ОБЯВА ЗА РАБОТА - Изображение 1