Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Учим и се забавляваме с "Уча.се" и "Енвижън"

       За учениците в НУ „Станислав Доспевски“ ученето всеки ден е забавление с уроците на „Уча.се“ , „Енвижън“ и заниманията по интереси – „Дигитална грамотност“.

     Политиката на училището е да търси нови интерактивни методи за обучение на децата чрез информационните технологии. Благодарение на изградената Wi-Fi мрежи и възможността за обучение чрез мултимедийни проектори във всяка класна стая, целта на учители и ръководство е учениците да учат с интерес и лекота, като развиват дигиталните си умения, за да бъдат знанията им адекватни, те самите конкурентноспособни, а постиженията им съизмерими с уменията на връстниците им в Европа и света.

Учим и се забавляваме с "Уча.се" и "Енвижън"  - Изображение 1Учим и се забавляваме с "Уча.се" и "Енвижън"  - Изображение 2Учим и се забавляваме с "Уча.се" и "Енвижън"  - Изображение 3Учим и се забавляваме с "Уча.се" и "Енвижън"  - Изображение 4