Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

"Не на цигарите!"

   Днес учениците от 2 "В" клас, с класен ръководител г-жа Митева и учител ЦДО г-жа Лефтерова, имаха интересна среща с Лидия Бранкова, медицинска сестра в училището, която им изнесе лекция за вредата от тютюнопушенето. Малките ученици, вдъхновени от чутото, задаваха въпроси и споделяха своите мнения за тази отрова. Макар и малки, те отлично разбраха, че това е вреден навик, който съсипва здравето и си обещаха никога да не посягат към цигарите!

"Не на цигарите!" - Изображение 1"Не на цигарите!" - Изображение 2"Не на цигарите!" - Изображение 3