Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Национален парк "Рила" - красотата на българската природа!

       Благодарим за гостоприемството на усмихнатите стопани на Посетителски - информационен център, гр.Самоков! С богата презентация, интересна беседа пред голямата релефна карта и интерактивните модули и табла, четвъртокласници от НУ "Станислав Доспевски" се запознаха с флората и фауната на Рила, и получиха полезна информация за маршрутите, местата за отдих и правилата за поведение в защитената територия и природните ценности на Национален парк "Рила". Чистият въздух и кристалните води на Рила планина са не само родно, а и световно природно богатство, което трябва да съхраним за поколенията, за да я има планетата Земя!

Национален парк "Рила"  - красотата на българската природа! - Изображение 1Национален парк "Рила"  - красотата на българската природа! - Изображение 2Национален парк "Рила"  - красотата на българската природа! - Изображение 3Национален парк "Рила"  - красотата на българската природа! - Изображение 4Национален парк "Рила"  - красотата на българската природа! - Изображение 5