Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Информация

 

           Уважаеми родители,

    Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът и ръководството на НУ "Станислав Доспевски"  - гр Самоков Ви призова да бъдете отговорни и стриктно да спазвате  предложените от Националния оперативен щаб и приети от Правителството на Република България мерки, за да опазим здравето и живота на нашите деца и на всички нас.

         Уведомяваме Ви, че от 16.03.2020 г. учебните занятия в училището се прекратяват, като обучението ще се провежда дистанционно чрез различни образователни електронни ресурси. 

        Уважаеми родители, ние -  учителите на вашите деца, разчитаме на вашата подкрепа, защото обучението в дигитална среда не би могло да се случи без Вашето съдействие и помощ. Разчитаме на Вас, ръка за ръка - учител - ученик - родител, да преминем изпитанията на създалата се обстановка и преодолеем заедно трудностите, пред които сме изправени днес!

         Бъдете здрави и нека вярата и надеждата ни дават кураж и сили!

       Повече информация за начина, по който ще се провежда обучението ще получите от учителите на вашите деца!

 

                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

               

Информация - Изображение 1