Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Информация за брой свободни места за трети етап на класиране на учениците за прием в VIII клас по ДПП за уч. 2021/2022 г. в училищата на територията на Софийска област

   Информация за брой свободни места за трети етап на класиране на учениците за прием в VIII клас по ДПП за уч. 2021/2022 г. в училищата на територията на Софийска област

Училище  Училище име Код на паралелката Профил/Професия и специалност Брой свободни места за трети  етап на класиране
         
2300163 СУ "Проф.д-р Ас. Златаров" 2469 Обществени науки 9
2300291 ПТГ " Н. Й. Вапцаров " 1447 Икономика и мениджмънт , професия- икономист 5
2300291 ПТГ " Н. Й. Вапцаров " 1456 Системно програмиране, професия - системен програмист 2
2300291 ПТГ " Н. Й. Вапцаров " 1461  Компютърна техника и технологии, професия- техник на компютърни системи 7
2300291 ПТГ " Н. Й. Вапцаров " 1475 Горско и ловно стопанство, професия -техник селовъд 6
2300291 ПТГ " Н. Й. Вапцаров " 1466 Електрообзавеждане на производството , професия-електротехник 5
2306213 СУ"Н.Рилски" 2057 Предприемачески 2
2300214 СУ "Христо Ботев" 2699 Икономическо радвитие 9
2309054 ОУ "Христо Смирненски" 1958 Оператор на компютър/ Текстообработване 16
2303582 ПГ  Христо Ботев 1470 Техник-лесовъд, Горско стопанство и дърводобив 6
2303582 ПГ  Христо Ботев 3052 Оператор в производството на облекло, Производство на облекло от текстил 4
2309200 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 1957 Работник в хранително - вкусовата промишленост/ Хранително - вкусова промишленост 21
2300188 СУ "Христо Ботев" 2550 Химик-технолог, Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 5
2300188 СУ "Христо Ботев" 2552 Организатор Интернет приложения, Електронна търговия 0
2306331 СУ "Любен Каравелов" 1298 Приложен програмист/ Приложно програмиране 0
2306331 СУ "Любен Каравелов" 1299 Сътрудник в малък и среден бизнес/Малък и среден бизнес 13
2300327 ПГ "Тодор Пеев" 1411 Монтьор на транспортна техника Пътно - строителна техника  3
2300327 ПГ "Тодор Пеев" 1417 Монтьор на транспортна техника Пътно - строителна техника  3
2300327 ПГ "Тодор Пеев" 1423 Електромонтьор/          Електрически инсталации 4
2300327 ПГ "Тодор Пеев" 1426 Електромонтьор/          Електрически инсталации 4
2304770 ГПЧЕ "Алеко Константинов" 1300 Екскурзовод 14
2304770 ГПЧЕ "Алеко Константинов" 1301 Чужди езици - Англиски език 5
2304770 ГПЧЕ "Алеко Константинов" 1302 Чужди езици - Немски език 3
2304770 ГПЧЕ "Алеко Константинов" 1303 Хотелиер 12
2300099 ППМГ"Акад.проф.д-р Ас.Златаров 2143 Математически 2
2300099 ППМГ"Акад.проф.д-р Ас.Златаров 2154 Софтуерни и хардуерни науки 1
2300099 ППМГ"Акад.проф.д-р Ас.Златаров 2162 Природни науки 0
2300099 ППМГ"Акад.проф.д-р Ас.Златаров 2171 Предприемачески 0
2300195 СУ "Хр. Ясенов" 2690 Чужди езици 9
2300195 СУ "Хр. Ясенов" 2695 Предприемачески 21
2300195 СУ "Хр. Ясенов" 3649 Софтуерни и хардуерни науки 7
2300131 ПГ "Константин Фотинов" 2646 Софтуерни и хардуерни науки 0
2300131 ПГ "Константин Фотинов" 2634 Природни науки 0
2300505 ПГ по туризъм 2410 Ресторантьор, Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечения 21
2300505 ПГ по туризъм 2418 Хотелиер, Организация на хотелиерството 10
2300505 ПГ по туризъм 2426 Оператор в хранително-вкусовата промишленост, Производство на захар и захарни изделия 10
2300505 ПГ по туризъм 3054 Готвач, Производство на кулинарни изделия и напитки 1
2300105 СУ  "Саво Савов" 2465 Професия-Компютърен график 4
2304717 ПГ "Г. С. Раковски" 2405 Организация на туризма и свободното време/Организатор на туристическа агентска дейност 8
2304717 ПГ "Г. С. Раковски" 2421 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил/ Моделиер-технолог на облекло 22
2304717 ПГ "Г. С. Раковски" 2428 Металообработващи машини/Машинен монтьор 18
2304717 ПГ "Г. С. Раковски" 2448 Автотранспортна техника / Техник по транспортна техника 0
2308867 СУ  "Иван  Вазов" 2076 Чужди езици-Английски език 14
2300455 ПГТ "Н.Й.Вапцаров" 2086 Техник по транспортна техника 11
2308970 СУ"Летец Хр.Топракчиев" 2084 Софтуерни и хардуерни науки 2
2308970 СУ"Летец Хр.Топракчиев" 2088 Хуманитарни науки 11
2306517 СУ,,Св.Св.Кирил и Методий 1443 Обществени науки 9
2309638 СУ "Д-р Петър Берон" 1688 Предприемачески 8
2300170 СУ "Васил Левски" 2728 профил "Софтуерни и хардуерни науки" 1
2300170 СУ "Васил Левски" 2731 профил "Предприемачество" 0
2300170 СУ "Васил Левски" 2737  Компютърен график 1
2300417 ПГ "Васил Левски" 1699 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт; Експлоатация на автомобилния транспорт  20
2300417 ПГ "Васил Левски" 1717 Икономист; Земеделско стопанство 11
2300417 ПГ "Васил Левски" 3376 Моделиер-технолог на облекло; Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 12
2306518 ОУ"Ив.Вазов" 1753 Работник хранително-вкусовата промишленост 24
2309225 СУ "Хр. Ботев" 2750 Сътрудник в малък и среден бизнес  10
2300302 АТПГ 3429 Машинен техник/                                    Машини и съоръжения за заваряване  9
2300302 АТПГ 3431 Електротехник /Електрообзавеждане на производството 6
2303022 ПГ "Велизар Пеев" 1618 Компютърна графика 0
2303022 ПГ "Велизар Пеев" 1645 Електрически превозни средства 5
2303022 ПГ "Велизар Пеев" 1705 Икономика и мениджмънт 9
2303022 ПГ "Велизар Пеев" 1716 Компютърна техника и технологии 1
2303022 ПГ "Велизар Пеев" 1721 Кетъринг 2
2303022 ПГ "Велизар Пеев" 3145 Електрически машини и апарати 12
2300284 ПГТМ "Христо Ботев" 1980 Бизнес администрация 7
2300284 ПГТМ "Христо Ботев" 2015 Компютърна техника и технологии 10
2300284 ПГТМ "Христо Ботев" 2038 Автотранспортна техника 13
2300284 ПГТМ "Христо Ботев" 3281 Промишлена електроника 13
2309991 НПГ по КТС 2751 Системно програмиране/ Системен програмист  13
2300274 ПГ по керамика 1122 Дизайнер / Силикатен дизайн 16
2300274 ПГ по керамика 1126  Спедитор – логистик 4
2300274 ПГ по керамика 1130 Електромонтьор 22
2300274 ПГ по керамика 3600 Спедитор – логистик 13
2309735 ПГВМСС "Св. Г. Победоносец" 2677 Ветеринарна медицина/Ветеринарен техник, Ветеринарен техник 4
2309735 ПГВМСС "Св. Г. Победоносец" 2781 Ресторантьор, Кетъринг 3
2300448 ПГТХТ "Никола  Димов" 2207 Ресторантьор, Кетъринг 2
2300448 ПГТХТ "Никола  Димов" 2211 Малък и среден бизнес, Сътрудник в малкия и среден бизнес 9
2302504 ПГМЕ 1543 Автоматизирани системи 5
2302504 ПГМЕ 1551 Електрообзавеждане на производството 14
2302504 ПГМЕ 1553 Металообработващи машини 19
2302504 ПГМЕ 1556 Икономическа информатика 1
2308792 СУ "Св.  Паисий Хилендарски" 1263 Предприемачески 2
2303490 СУ "Св. Климент Охридски" 1718 Чужди езици 2
2303490 СУ "Св. Климент Охридски" 1751 Природни науки 6
2303490 СУ "Св. Климент Охридски" 1755 Предприемачество 17
2303825 ОУ "Неофит Рилски" 2541 Текстообработване 13
2301044 ТПГ "Стамен Панчев" 2821 Автотранспортна техника 10
2301044 ТПГ "Стамен Панчев" 2823 Телекомуникационни системи 9
2301044 ТПГ "Стамен Панчев" 2825 Машини и системи с ЦПУ 13
2303106 СУ "Отец Паисий" 2556 Софтуерни и хардуерни науки 3
2303106 СУ "Отец Паисий" 3260 Предприемачески 6