Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

График на дейностите в НУ"Станислав Доспевски" - определено от Началника на РУО - София регион за училище, в което се извършва приема на документи след 7 клас в гр.Самоков за учебната 2021-2022г.

График на дейностите в НУ"Станислав Доспевски" - определено от Началника на РУО - София регион за училище, в което се извършва приема на документи след 7 клас в гр.Самоков за учебната 2021-2022г. - Изображение 1