Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Днес, 17.02.2020г. във физкултурния салон на НУ "Ст. Доспевски" се проведе викторина по БДП с всички ученици по випуски по предватително изготвен график. Учениците от 1ви до 4ти клас показаха отлични знания за безопсано пресичане на пътя, знаят пр

Днес, 17.02.2020г. във физкултурния салон на НУ "Ст. Доспевски" се проведе викторина по БДП с всички ученици по випуски по предватително изготвен график. Учениците от 1ви до 4ти клас показаха отлични знания за безопсано пресичане на пътя, знаят пр - Изображение 1Днес, 17.02.2020г. във физкултурния салон на НУ "Ст. Доспевски" се проведе викторина по БДП с всички ученици по випуски по предватително изготвен график. Учениците от 1ви до 4ти клас показаха отлични знания за безопсано пресичане на пътя, знаят пр - Изображение 2Днес, 17.02.2020г. във физкултурния салон на НУ "Ст. Доспевски" се проведе викторина по БДП с всички ученици по випуски по предватително изготвен график. Учениците от 1ви до 4ти клас показаха отлични знания за безопсано пресичане на пътя, знаят пр - Изображение 3Днес, 17.02.2020г. във физкултурния салон на НУ "Ст. Доспевски" се проведе викторина по БДП с всички ученици по випуски по предватително изготвен график. Учениците от 1ви до 4ти клас показаха отлични знания за безопсано пресичане на пътя, знаят пр - Изображение 4Днес, 17.02.2020г. във физкултурния салон на НУ "Ст. Доспевски" се проведе викторина по БДП с всички ученици по випуски по предватително изготвен график. Учениците от 1ви до 4ти клас показаха отлични знания за безопсано пресичане на пътя, знаят пр - Изображение 5Днес, 17.02.2020г. във физкултурния салон на НУ "Ст. Доспевски" се проведе викторина по БДП с всички ученици по випуски по предватително изготвен график. Учениците от 1ви до 4ти клас показаха отлични знания за безопсано пресичане на пътя, знаят пр - Изображение 6Днес, 17.02.2020г. във физкултурния салон на НУ "Ст. Доспевски" се проведе викторина по БДП с всички ученици по випуски по предватително изготвен график. Учениците от 1ви до 4ти клас показаха отлични знания за безопсано пресичане на пътя, знаят пр - Изображение 7Днес, 17.02.2020г. във физкултурния салон на НУ "Ст. Доспевски" се проведе викторина по БДП с всички ученици по випуски по предватително изготвен график. Учениците от 1ви до 4ти клас показаха отлични знания за безопсано пресичане на пътя, знаят пр - Изображение 8