Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Директорът Камелия Асенова с награда от министъра на образованието и науката

         На 15 декември със заповед № РД 09-5912/15.12.2022г. на министъра на образованието и науката г-н Пенов, са наградение 145 директори от цялата страна, за постигнати високи резултати в сферата на образованието. Сред наградените е и г-жа Камелия Асенова - директор на НУ "Станислав Доспевски" гр.Самоков. Тази висока оценка е показател за едно изключително успешно управление на институцията и мотивация за още по-високо качество на образованието в нашето училище. 

Директорът Камелия Асенова с награда от министъра на образованието и науката  - Изображение 1