Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Денят на Земята - 22 април

Земята е наша къщурка зелена

и нека е чиста, добре подредена,

и нека е топла, и нека да свети

снежецът през зимата, слънцето – лете.

Да кацне в дърветата песен на птиче,

сребриста от рибки реката да тича.

И нека я пазим – за тебе, за мене,

едничка е тази къщурка зелена –

едничка сред тази безкрайна Вселена!

Денят на Земята - 22 април - Изображение 1Денят на Земята - 22 април - Изображение 2Денят на Земята - 22 април - Изображение 3Денят на Земята - 22 април - Изображение 4Денят на Земята - 22 април - Изображение 5Денят на Земята - 22 април - Изображение 6Денят на Земята - 22 април - Изображение 7Денят на Земята - 22 април - Изображение 8Денят на Земята - 22 април - Изображение 9Денят на Земята - 22 април - Изображение 10