Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Да пазим природата чиста!

       Земята е нашият единствен дом. Водата, въздухът, почвата са ценност, която трябва да пазим, защото са важни за нашето съществуване! Прекрасни и интерсени, есетически издържани и великолепно представени проекти на учениците от 4 "В" клас. В индивидуални презентации и екипни постери учениците представиха своите наблюдения и акцентираха върху важни фактори, оказващи влияние върху климата. Трябва да се грижим и пазим природата като естествена среда, която е важна за здравето и живота на живата природа! Бъдещето на земята зависи от всеки един човек - беше извода, който направиха децата!

Да пазим природата чиста!  - Изображение 1Да пазим природата чиста!  - Изображение 2Да пазим природата чиста!  - Изображение 3Да пазим природата чиста!  - Изображение 4Да пазим природата чиста!  - Изображение 5Да пазим природата чиста!  - Изображение 6Да пазим природата чиста!  - Изображение 7Да пазим природата чиста!  - Изображение 8Да пазим природата чиста!  - Изображение 9Да пазим природата чиста!  - Изображение 10