Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Да бъдем толерантни

        Под надслов “Толерантност - една топла усмивка, една подадена ръка, един по-хубав свят!“, премина днешният ден за учениците от НУ „Станислав Доспевски“ - гр.Самоков. Децата от Ученическия парламент раздадоха на всички класове Правила за толерантност. Чрез творчески дейности и екипна работа учениците показаха, че знаят значението на тази дума в днешния забързан  ден.

      Проявената загриженост, търпимостта, милосърдието и състраданието, приемането и зачитането на хората от различни етнос, религия или раса са едни от най-ярките проявления на толерантност, които възпитава семейството и училището. Дискусии по темата показа, че децата познават и надграждат тези човешки и обществено значими ценности, което ни дава надежда, че възпитаваме добри, сърдечни и толерантни личности, които безспорно ще направят света едно по-добро място за живеене!

Да бъдем толерантни  - Изображение 1Да бъдем толерантни  - Изображение 2Да бъдем толерантни  - Изображение 3Да бъдем толерантни  - Изображение 4Да бъдем толерантни  - Изображение 5Да бъдем толерантни  - Изображение 6Да бъдем толерантни  - Изображение 7Да бъдем толерантни  - Изображение 8Да бъдем толерантни  - Изображение 9Да бъдем толерантни  - Изображение 10