Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Безопасни места за управление на велосипед

 

       На 15.02.2021 г. в часа на класа учениците от III „б“ клас с класен ръководител Галина Николова, съвместно с Фарида Саид – Инспектор „Пътен контрол“ РУ гр. Самоков се проведе открит урок  по Безопасност на движението по пътищата на тема: „Безопасни места за управление на велосипед“.
Целта на урока е учениците да бъдат подготвени за активното им участие като велосипедисти в пътното движение.

       Чрез иновативни методи, образователни игри и богати нагледни средства, спечелени по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, учениците усвоиха практически знания и умения за безопасно поведение на пътя при управлението на велосипед. Към видеото

Безопасни места за управление на велосипед - Изображение 1Безопасни места за управление на велосипед - Изображение 2Безопасни места за управление на велосипед - Изображение 3Безопасни места за управление на велосипед - Изображение 4Безопасни места за управление на велосипед - Изображение 5