Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Свеждаме глави пред паметта на Апостола - 146 години безсмъртие

Апостоле, сега си нужен повече, отколкото преди!

 

Записвай върху страниците тънки,
едно до друго всичко запиши:
на кой днес поста му е по-висок,
отколкото доброто име!
На кой днес джоба му е по-дълбок,
отколкото душата му човешка!
На кой са повече сега словата,
отколкото на другите делата…


Ела, и всичко запиши на още ненаписан лист,
че трябва да са много чисти сметките
и пътят, който ни роди, да бъде като твоя чист.

 

Но, едно ще ти кажа!

Потрябва ли клетва да дам в ден като тебе голям,

не ще са нужни олтар, кама, пистолет...

Ще целуна единствено твоя портрет...!!!

Свеждаме глави пред паметта на Апостола - 146 години безсмъртие - Изображение 1Свеждаме глави пред паметта на Апостола - 146 години безсмъртие - Изображение 2Свеждаме глави пред паметта на Апостола - 146 години безсмъртие - Изображение 3Свеждаме глави пред паметта на Апостола - 146 години безсмъртие - Изображение 4Свеждаме глави пред паметта на Апостола - 146 години безсмъртие - Изображение 5