Facebook

НУ Станислав Доспевски

Начално училище в град Самоков

НУ Станислав Доспевски - Самоков

  

       В училището се обучават ученици от I до IV клас. Училището разполага с 17 класни стаи, компютърен кабинет, логопедичен кабинет, добре оборудван физкултурен салон, просторна кинозала, столова, както и с много високо квалифициран педагогически съветник.

 

       В сградата се помещава и отлично оборудвана полудневна детска градина. Учителите в училището са високо квалифицирани, като голяма част от тях са с дълъг педагогически стаж и опит в обучението и възпитанието на ученици. 

 

 

Актуални новини